In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost in uw gemeente.

U kunt zich bij Praktijk Anneke Kortink aanmelden voor behandeling indien u bent doorverwezen door een arts. In de meeste gevallen zal dat uw huisarts zijn, maar (afhankelijk van uw zorgverzekeraar) mag ook een bedrijfsarts of een medisch specialist u doorverwijzen.

Het is van belang dat u een schriftelijke, gedateerde verwijskaart heeft waarop duidelijk staat aan welke psychische stoornis u volgens de arts vermoedelijk lijdt en welke behandeling (BGGZ of SGGZ) noodzakelijk geacht wordt.

Deze verwijskaart dient voorafgaand aan de behandeling afgegeven te zijn en moet de NAW-gegevens van u en van uw arts, inclusief de handtekening en zogenaamde AGB-code van de verwijzer te bevatten. 

U kunt zich voor behandeling bij Anneke of bij Kim telefonisch aanmelden bij Anneke Kortink. Op de vrijdag is zij meestal in de gelegenheid om in geval van een nieuwe aanmelding de aanmeldingsklachten kort met u door te nemen, u te vragen naar de verwijsindicatie die uw huisarts reeds stelde en een dossier bij Embloom voor u aan te maken.  Dit laatste betekent dat wij u vragen om thuis op uw computer vragenlijsten in te vullen middels dit screeningsinstrument dat werd ontwikkeld ten behoeve van triagediagnostiek, zorgindicering en behandelplanning. 

Daarna (na de voorlopige uitslagen van deze e-diagnostiek) zal één van beide hulpverleners contact met u opnemen om een afspraak voor een intakegesprek met u in te plannen. Ook op andere dan genoemde momenten kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Op momenten dat u niet te woord kan worden gestaan kunt u het antwoordapparaat inspreken, waarna u zo spoedig mogelijk terug gebeld zult worden.

Natuurlijk kunt u ook per mail contact met ons opnemen. Zou u dan wel uw mobiele nummer willen vermelden in de mail? Dan kunnen wij u (vanwege de privacywetgeving) een beveiligde mail met ZIVVER terug sturen met een code die u via een sms op uw mobiele telefoon ontvangt.

U kunt Anneke mailen via: apk@kortink.net en Kim via: kpk@kortink.net

Wilt u de genoemde verwijskaart, uw zorgverzekeringspas en een wettelijk identiteitsdocument meenemen als u voor het eerste gesprek (het intakegesprek) naar de praktijk komt?

Contactgegevens

logo apk

Praktijk Anneke Kortink

Kerkdijk 36 A
3615BE Westbroek

Mw. drs. A.D. Kortink-Bosman

Klinisch psycholoog (BIG-Register: 69049276225)
Cognitief gedragstherapeut (VGCt®)
T: 06-53981048
E: apk@kortink.net

Mw. drs.  K. Bemelmans-Huijgen

Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-Register: 19061683825)
EMDR practitioner Europe (Vereniging EMDR NL)
T: 06-52855107
E: kpk@kortink.net