Wachttijden

In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost in uw gemeente. In geval van crisis verzoeken wij u om zich niet bij ons aan te melden en om uw verwijzer u naar een andere instelling te laten verwijzen. Wij hebben immers géén crisidienst, zijn als zefstandig gevestigden niet in staat u dan te bieden wat u nodig heeft en kunnen daarnaast niet garanderen dat wij bereikbaar zijn buiten kantooruren om!

Praktijk Anneke Kortink publiceert maandelijks de actuele aanmeldingswachttijden en behandelingswachttijden op deze website.

De aanmeldingswachttijd is de wachttijd tussen aanmelding en het eerste intakegesprek. Wij hanteren géén actieve wachtlijst. Dat wil zeggen wij nemen nieuwe patiënten aan zodra wij daarvoor in de agenda een plekje hebben en uit de triage is gebleken dat u bij ons aan het juiste adres bent. Op dat moment pas, bestaat er een behandelverantwoordelijkheid.

De behandelingswachttijd is de wachttijd na het intakegesprek tot de start van de behandeling. Dit zijn gemiddelde wachttijden, waardoor het kan voor komen dat de feitelijke wachttijd in individuele gevallen kan afwijken van deze gemiddelden. 

Hierbij willen wij ook nog opmerken dat wij erg druk bezet zijn en dat zodra er ruimte is in onze agenda's deze al weer opgevuld wordt met patiënten die verwezen zijn door de huisartsen met wie wij intensief samenwerken.

SGGZ:

De aanmeldingswachttijd voor SGGZ bedraagt: 6 weken. De behandelingswachttijd voor SGGZ bedraagt op dit moment: 4 weken.

Deze wachttijd is van toepassing voor verzekerden van alle zorgverzekeraars en voor alle hoofddiagnosegroepen zoals bijvoorbeeld depressieve stoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en somatoforme stoornissen.

Hierbij willen wij opmerken dat wij erg druk bezet zijn en dat zodra er ruimte is in onze agenda's deze dikwijls al weer snel ingevuld wordt met patiënten die verwezen zijn door de huisartsen met wie wij intensief samenwerken.

BGGZ:

De aanmeldingswachttijd voor BGGZ bedraagt: 4 weken. De behandelingswachttijd voor BGGZ bedraagt op dit moment : 1 week

Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken, vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De vakantieplanningen van Kim en Anneke zullen op deze pagina worden weergegeven op het moment dat dit aan de orde is en er waarneming zal worden gerealiseerd. 

 

 

 

  • Laatste update op .