Praktijk Anneke Kortink publiceert maandelijks de actuele aanmeldingswachttijden en behandelingswachttijden op deze website.

De aanmeldingswachttijd is de wachttijd tussen aanmelding en het eerste intakegesprek.

De behandelingswachttijd is de wachttijd na het intakegesprek tot de start van de behandeling.

Dit zijn gemiddelde wachttijden, waardoor het kan voor komen dat de feitelijke wachttijd in individuele gevallen kan afwijken van deze gemiddelden.

Wij nemen uitsluitend patiënten aan die door de huisartsen van Huisartsenpraktijk Maartensdijk en Medisch Centrum Westbroek & Groenekan werden verwezen.

 

WACHTTIJDEN:

SGGZ:

De aanmeldingswachttijd voor SGGZ bedraagt: 6 weken. De behandelingswachttijd voor SGGZ bedraagt op dit moment: 1 week

Deze wachttijd is van toepassing voor verzekerden van alle zorgverzekeraars en voor alle hoofddiagnosegroepen zoals bijvoorbeeld depressieve stoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en somatoforme stoornissen.

Let op: helaas is er voor de SGGZ een aanmeldstop voor 2020 voor de verzekerden van het cluster CZ (CZ, Delta Lloyd en Ohra) en van het cluster van VGZ (Univé, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Zekur, Zekur Natura en Zorgzaam verzekerd en VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP en IZA Zorgverzekeraar N.V. en UMC Zorgverzekeraar).     Indien u als verzekerde bij het cluster CZ toch graag bij Anneke Kortink in de gespecialiseerde GGZ in 2020 in behandeling wil gaan, dan kunt u voorafgaand aan de behandeling contact opnemen met het zorgteam van uw zorgverzekering en aangeven dat het omzetplafond voor dit cluster bereikt is, maar dat u verzoekt om een boven budget toegestande vergoeding.

BGGZ:

De aanmeldingswachttijd voor BGGZ bedraagt: 4 weken. De behandelingswachttijd voor BGGZ bedraagt op dit moment : 1 week

Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken, vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Contactgegevens

logo apk

Praktijk Anneke Kortink

Kerkdijk 36 A
3615BE Westbroek

Mw. drs. A.D. Kortink-Bosman

Klinisch psycholoog (BIG-Register: 69049276225)
Cognitief gedragstherapeut (VGCt®)
T: 06-53981048
E: apk@kortink.net

Mw. drs.  K. Bemelmans-Huijgen

Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-Register: 19061683825)
EMDR practitioner Europe (Vereniging EMDR NL)
T: 06-52855107
E: kpk@kortink.net