Skip to main content

Beroepscode NIP & LVVP

De Beroepscode voor psychologen van het NIP

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de beroepsvereniging van psychologen die onder andere zorg draagt voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Het NIP heeft voor haar leden een Beroepscode voor psychologen opgesteld, waarin eisen, richtlijnen en gedragsregels betreffende het beroepsmatig handelen staan omschreven. Van psychologen die lid zijn van het NIP (of een NIP-registratie hebben ) wordt vereist dat zij zich houden aan deze beroepscode die gebaseerd is op de basisprincipes: integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Cliënten zijn hierdoor beschermd tegen eventueel onzorgvuldig handelen van de psycholoog.

De Beroepscode voor psychotherapeuten van de LVVP

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten ( LVVP) is de beroepsvereniging van vrijgevestigde: gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro) psychologen. De LVVP heeft ten doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden te bevorderen en de belangen van de leden te behartigen. De LVVP kent dus net als het NIP een Beroepscode voor psychotherapeuten die van belang is voor het voeren van een eigen ggz- praktijk en die gebaseerd is op de belangrijkste wet- en regelgeving.

De Beroepscodes zijn zowel een leidraad voor het beroepsmatig handelen, als een bron van informatie over wat wel en niet verwacht mag worden van de psycholoog en ten slotte ook een maatstaf om het handelen van de psycholoog/psychotherapeut te kunnen toetsten in geval er een klacht tegen hem of haar is ingediend.