De behandeling in Praktijk Anneke Kortink heeft bijna altijd een cognitief gedragstherapeutisch karakter. Maar wat is cognitieve gedragstherapie eigenlijk?

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een geïntegreerde behandeling die is voortgekomen uit de gedragstherapie en de cognitieve therapie. In de gedragstherapie staat het gedrag van de patiënt centraal en de invloed van dit gedrag op het gevoelsleven. In cognitieve therapie staat het denken van de cliënt centraal en de invloed van dit denken op het gevoel en het gedrag. In cognitieve gedragstherapie ligt de nadruk soms meer op het inventariseren en wijzigen van de (negatieve) manier van denken en interpreteren van de cliënt en soms meer op het in kaart brengen van het problematische gedrag en de omstandigheden waarin dit gedrag voor komt. Soms wordt gelijktijdig aan deze aspecten gewerkt.

CGt is een vorm van psychotherapie die klacht- of probleemgericht is en met name over zaken gaat waar u nu problemen mee heeft en minder gaat over problemen die in uw verleden speelden. Er wordt dikwijls gewerkt met huiswerkopdrachten en tijdens de sessies oefenen therapeut en patiënt samen nieuw (denk) gedrag. In de praktijk nemen de meeste cognitieve therapieën tussen de tien en vijfentwintig sessies in beslag.

De relatie met de therapeut wordt in CGt gekenmerkt door openheid en gelijkwaardigheid. De houding van de therapeut is concreet en direct te noemen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie effectief is voor de behandeling van bijvoorbeeld angststoornissen, depressieve stoornissen, eetstoornissen, psychoses, verslavingen en voor sommige persoonlijkheidsstoornissen. Vaak is CGt zelfs effectiever dan behandeling met medicatie. Om deze reden wordt CGt in de multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van mensen met psychische stoornissen dan ook vaak aangemerkt als eerste keus voor psychologische behandeling. Cognitieve gedragstherapie staat daarnaast op het zogenaamde Dynamisch overzicht van psychologische interventies die voldoen aan de stand van de wetenschap.

Om te kunnen beoordelen of de cognitief gedragstherapeutische behandeling effectief is wordt in de praktijk Routine Outcome Monitoring (ROM) toegepast. Met ROM wordt het verloop van de behandeling duidelijk en kan indien nodig eerder worden bijgestuurd. De betreffende behandelaar zal u vragen om aan het begin, soms ook tussentijds en aan het einde van de behandeling een gevalideerde vragenlijst in te vullen, waarmee uw klachten worden gemeten. De scores van deze vragenlijsten zullen met elkaar worden vergeleken.

In de regel is de behandeling klaar wanneer de behandeldoelen zijn gerealiseerd. In een behandeling die past binnen de basis ggz, is het meestal snel duidelijk wanneer dit het geval is, omdat de doelen vaak concreet geformuleerd zijn. Het resultaat van de behandeling wordt samen met de cliënt geëvalueerd waarna het contact kan worden beëindigd. In psychotherapie besluiten de cliënt en de therapeut in overleg wanneer de therapie zal stoppen. De afronding van therapie kan door beiden ter sprake worden gebracht en behoeft dikwijls nadere analyse van de behaalde behandelresultaten.

Na afloop van de behandeling zal u gevraagd worden uw medewerking te verlenen aan een onderzoek naar uw cliënttevredenheid.

Contactgegevens

logo apk

Praktijk Anneke Kortink

Kerkdijk 36 A
3615BE Westbroek

Mw. drs. A.D. Kortink-Bosman

Klinisch psycholoog (BIG-Register: 69049276225)
Cognitief gedragstherapeut (VGCt®)
T: 06-53981048
E: apk@kortink.net

Mw. drs.  K. Bemelmans-Huijgen

Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-Register: 19061683825)
EMDR practitioner Europe (Vereniging EMDR NL)
T: 06-52855107
E: kpk@kortink.net